Termografija

Senuose statiniuose būtina nustatyti visas problemines vietas ir tik po to imtis renovacijos arba remonto darbų. Termografija yra naudojama norint patikrinti ir nustatyti likusias statybų problemas arba darbo broką. Termonuotraukos parodys jūsų pastato nenormalias temperatūrų pasiskirstymo vietas.
Pagrindinės termografijos pritaikymo pastatuose sritys yra šios:
pastatų diagnostika;
energijos auditavimas;
pastatų priežiūra;
šildymas, ventiliacija, oro kondicionavimas ir santechnika;
drėgmė ir atstatymas.
Remiantis atliktais tyrimais pastebėta, kad laidžiausios vietos šilumai yra sienos, kurios sudaro apie pusę pastato šilumos nuostolių, langai sudaro apie ketvirtadalį šilumos nuostolių, lubos apie penktadalį šilumos nuostolių. Galimos ir kitos šilumos nuostolių proporcijos kiekviename pastate individualiai.
Atliekant pastato termovizinį tyrimą, nustatomi namo konstrukcijų defektai ir vietos, kur reikalinga renovacija siekiant pagerinti šiluminės energijos panaudojimo efektyvumą. Termovizinį tyrimą galima atlikti ir didelėse gamybinėse patalpose, ir daugiabučiuose ar individualiuose gyvenamuosiuose namuose, tyrimas atliekamas ir iš pastato lauko, ir iš vidinės pusių. Atlikus termovizinį tyrimą, užsakovui pateikiamos termonuotraukos, aprašomi rasti defektai ir pateikiami siūlymai.